Theodor-Cristian Popescu - SURPLUS DE OAMENI SAU SURPLUS DE IDEI

Theodor-Cristian Popescu - SURPLUS DE OAMENI SAU SURPLUS DE IDEI

Programul FNTi „Citesc Teatru!” propune o serie de evenimente dedicate literaturii de specialitate, moderate de criticul Ioana Moldovan.

 

Joi6 noiembrieora 23:00, la Godot Cafe-Teatru (Str. Blănari nr.14), Clubul Festivalului

  • Theodor-Cristian Popescu - „SURPLUS DE OAMENI SAU SURPLUS DE IDEI - Pionierii mișcării independente în teatrul românesc post 1989” - prezentare de carte

 

 "Surplus de oameni sau surplus de idei e versiunea publicată a tezei de doctorat a regizorului Theodor-Cristian Popescu, el însuși, la mijlocul anilor ’90, unul dintre „pionierii“ teatrului independent românesc (ca fondator al Companiei 777). (Auto)analiza propriilor întreprinderi pe acest teren alunecos, cu cele patru spectacole coproduse între 1996 și 2000 (moment în care regizorul părăsește România pentru aproape un deceniu), e de altfel una dintre părțile cele mai interesante ale cărții, de vreme ce pune față-n față intenții inițiale și revizuiri ulterioare, elaborînd asupra experienței concrete a colaborării cu artiști (angajați sau freelanceri) și teatre publice, ca și a reacției criticii". Iulia Popovici, Observatorul Cultural

 

       Teza de doctorat a regizorului Theodor-Cristian Popescu vine să sistematizeze, pentru prima dată în România, destinul istoric, contextul social politic și cultural, dar și fundamentele teoretice ale mișcării teatrale independente de la noi, în cel dintîi deceniu de după comunism. Temeiul motivațional al unei asemenea - complexe și dificile - întreprinderi e dublu: pe de-o parte,  efortul autorului vine să compenseze absența (cu foarte puține excepții a) unor programe de cercetare istorică și teoretică a mișcării teatrale din contemporaneitatea recentă, serioase și de durată, provenind din partea teatrologilor și criticilor teatrali. 

            Necesitatea, ba chiar urgența  abordării unei asemenea teme cu o rigoare de nivel academic e, din punctul meu de vedere, una indiscutabilă. Iar faptul că ea e investigată pentru prima dată de către unul din actorii săi de marcă, de altfel și un profesor  talentat și dedicat, pare să constituie o garanție de veridicitate, dar și una de entuziasm scrutător.

 Miruna Runcan

*cartea va putea fi accesată online prin platforma LiterNet.ro