Andreea Dumitru - prezentarea colecțiilor Dramaturgie Contemporană și Mari Regizori

Andreea Dumitru - prezentarea colecțiilor Dramaturgie Contemporană și Mari Regizori

Programul FNTi „Citesc Teatru!” propune o serie de evenimente dedicate literaturii de specialitate, moderate de criticul Ioana Moldovan.

Luni, 3 noiembrie, ora 19:30, la UnTeatru (Str. Ilfov nr.1)

Andreea Dumitru - prezentarea colecțiilor „Dramaturgie Contemporană” și „Mari Regizori”, Fundația Culturală Camil Petrescu, Teatrul Azi


- Edward Gordon Craig  - „Despre arta teatrului”

- Tadeusz Kantor - „Scrieri despre teatru”

siglaSeria DRAMATURGI DE AZI a fost lansată în anul 2005 ca răspuns la nevoia de înnoire a repertoriului teatral resimțită de oamenii scenei și de publicul român. Au apărut până acum 14 titluri: antologii care pot crea o imagine edificatoare asupra dramaturgiei recente din spații culturale mai puțin cunoscute ori din țări care au făcut, la fel ca și noi, experiența unei dictaturi, a unei istorii traumatizante, volume de autor, în cazul dramaturgilor cu o operă bine conturată, piese traduse din limba în care au fost scrise, exigență prin care încercăm să contribuim la formarea unui piețe editoriale specializate.

Seria MARI REGIZORI AI LUMII a fost inițiată în 2008 la propunerea Fundației Shakespeare conduse de Emil Boorghină cu scopul de a da o anvergură teoretică Festivalului pe care îl conduce. Se regăsesc aici, în 14 volume monografice sau autoreflexive, personalități ale „secolului regiei” și începutului de secol XXI, creatori dispăruți ori în plină activitate, care au marcat gândirea și practica teatrală contemporană. Sunt publicate în premieră ori reeditate texte de referință, care nu pot lipsi din biblioteca niciun om de teatru.

kantor Tadeusz Kantor – Scrieri despre teatru  
Selecție, prefață și note: Krzysztof Ple-niarowicz
Traducere din limba polonă: Sabra Daici

După un volum și mai multe studii despre Tadeusz Kantor, apare, în sfârșit, în spațiul nostru cultural, prima selecție din cele mai importante texte semnate de legendarul artist vizual și om de teatru polonez. Lectura în suită cronologică a manifestelor, eseurilor și comentariilor se dovedește extrem de importantă pentru înțelegerea gândirii și practicii sale radicale, surprinzând evoluția conceptelor-cheie pe care Kantor le-a inventat, dezvoltat, reformulat fără încetare, până spre finalul vieții (1990). Selecția textelor a fost realizată de Krzysztof Ple-niarowicz, fost director al Cricotecii de la Cracovia – Centrul de Documentare despre Arta lui Tadeusz Kantor și curator al celei mai ample ediții de până acum a Scrierilor lui Kantor, finalizată în patria artistului abia la începutul acestui secol.


Ediția română apare cu sprijinul Institutului Polonez din București.

Volum tipărit cu sprijinul Editurii Cheiron

edward gordon Despre arta teatrului Edward Gordon Craig

Traducere de Adina Bardaț și Vasile V. Poenaru
Prefață de Monique Borie și George Banu

După scrierile despre teatru ale lui Vs. Meyerhold, editate în 2011 de Fundația „Camil Petrescu”, este rândul unui alt volum fundamental pentru istoria și teoria artei scenice (scris între 1904 și 1910, publicat în 1911) să se bucure, la distanță de peste un secol, de o primă traducere integrală în limba română. Realizată cu acribie, prin compararea versiunilor engleză, franceză È�i germană, aceasta este, cu certitudine, o ediție de referință, pe măsura așteptărilor.
 
Carte tipăritp cu sprijinul UNITER