Festivalul va selecÈiona Èi aduce în BucureÈti producÅ£ii independente din întreaga Å£arÄ.


CALENDARUL FESTIVALULUI:

16 iulie - 1 octombrie 2014 – Înscrierile pentru a doua ediÈie.
CompleteazÄ formularul de aplicaÅ£ie Åi trimite-l la adresa fundatiagodot@gmail.com
În maximum 24 de ore de la primirea aplicaÅ£iei îÅ£i vom trimite un mesaj de confirmare.
În cazul în care nu ai primit acest mesaj, te rugÄm sÄ ne contactezi.
 

1 august - 15 octombrie 2014 – SelecÅ£ia de spectacole
În aceastÄ perioadÄ, selecÅ£ionerii vor vedea spectacolele care au îndeplinit toate criteriile de eligibilitate.
În funcÅ£ie de numÄrul de spectacole înscrise Åi poziÅ£ionarea geograficÄ a companiilor care se înscriu, se va stabili un calendar comun pentru vizionÄri.
Ne bazÄm pe flexibilitatea celor înscriÈi pentru stabilirea acestui program.
 

20 octombrie 2014 – AnunÅ£area spectacolelor selecÅ£ionate în FNTi.
3 - 8 noiembrie 2014 – A II-a ediÈie a FNTi (BucureÈti): spectacole / workshopuri / întâlniri.
9 noiembrie 2014 - Gala de inchidere FNTi 2014
 

CONDIÈII DE PARTICIPARE
 1. Spectacolul a fost produs de un teatru, o companie sau orice altÄ instituÅ£ie independentÄ, cu fonduri private.
 2. Spectacolul a fost produs Åi s-a jucat doar pentru / în spaÅ£ii independente sau neconvenÅ£ionale; (excepÅ£ie fac acele spectacole care se joaca în teatre de stat în regim independent, prin închirierea sÄlii Åi cu bilete propri).
 3. Spectacolul nu a fost înscris la prima editie FNTi 2013.
 4. Festivalul este dedicat tuturor profesioniÅtilor care activeazÄ în sectorul de teatrul independent. Prin urmare spectacolele înscrise trebuie sÄ aibÄ în echipÄ artiÅti profesioniÅti, absolvenÅ£i de universitÄÅ£i de profil, în proporÅ£ie de 2/3.
 5. Spectacolul trebuie sÄ fie produs cu respectarea legilor în vigoare în România.
 6. Nu sunt considerate eligibile spectacolele produse în Åcoli Åi universitÄÅ£i de profil.

În urma cererilor primite, am decis sÄ eliminÄm limita de douÄ spectacole per companie, organizaÈie sau asociaÈie
; Pentru fiecare spectacol înscris este necesarÄ completarea unui formular separat.


MATERIALE NECESARE ÎNSCRIERII
:
 • Formularul de înscriere (fiÅa spectacolului, detalii tehnice, detalii logistice)*.
 • Înregistrarea spectacolului. 
 • O scurtÄ descriere.
 • 5 fotografii (digitale, 300 dpi).
 • Extrase de presÄ (dacÄ existÄ sau prezentarea unei note regizorale).
 
VÄ rugÄm sÄ trimiteÅ£i din timp aplicaÅ£ia Åi data/datele reprezentaÅ£iilor urmÄtoare  pentru a da posibilitatea juriului de selecÅ£ie sÄ programeze deplasarea în vederea vizionÄrii spectacolelor.